Екип

 

Управител СТРОЙКОНТРОЛ СП” ООД – инж. Иван Петров с 40 годишен стаж като Ръководител на ИСЛ.                                                                                                         

 

 Взел активно участие в строителството и ръководил земнонасипните работи на обекти, като: „Подпорна стена на шлакоотвал” на шлакова фабрика Юниор Минер Пирдоп Мед, Ново фаялитно хвосто хранилище изпълнявано от Белгийската фирма „ОЕС-България”, Депо за твърди битови отпадъци в землището на с. „Цалапица” община Пловдив, „Разширение на съществуващо депо (Хвостохранилище) за фаялитов отпадък в “Аурубис България”“  гр. Пирдоп,  “JYSK” – с. Божурище,  както и земнонасипни, бетонови, армировъчни, хидроизолационни и химизащитни работи при строителството на „Медодобивен комбинат – Пирдоп” (ЮМ Пирдоп Мед).  Проектирал работни състави за бетони със специфични изисквания, като „Тежки бетони”, „Олекотени бетони с тецова пепел” и др. на обекти из цялата страна.

 

За осъществяване на дейността лабораторията разполага с екип от обучени и квалифицирани специалисти, доказали професионалните си качества, изпълнявайки отговорно и в срок поставените им задачи по осъществяване на лабораторен контрол, както в лабораторията, така и при полеви изпитвания на обекти, някои от които:

 

Естакада “Аерогара – София”;  Реконструкция  булеварди -  Ботевградско шосе; Д.Несторов; Тодор Александров , ЛОТ 1/94 (Рехабилитациа на АМ “ХЕМУС” и АМ”ТРАКИЯ”, ЛОТ 1/ 96   (Рехабилитациа на АМ “ХЕМУС” и АМ”ТРАКИЯ”, ЛОТ 3/96 ( Рехабилитация  на път “ Дебър-Хасково-Харманли-Кърджали, Чирпан- Стара Загора;), ЛОТ 4/04 (Рехабилитациа на АМ “ХЕМУС”, ЛОТ 9/04 ( Рехабилитация  на път Е 79 “Монтана – Видин”),  „Рехабилитация на път II – 81 “Монтана – Лом” ,  „Интрама” – Герман, “Aнгло-американско училище в Панчарево” и “Граничен пункт за ветеринарен контрол”-Калотина, MOЛ Сердика Център – Ситняково, Воден цикъл на кв. Суходол (София), Воден цикъл на гр. Хисаря, Воден цикъл на гр. Етрополе, реконструкция на „Транспортен възел Лъвов мост“, „Пречиствателна станция за отпадъчни води на фирма „Аурубис““, „Модернизация на компресорни станции – КС Ихтиман“,Производствена сграда „Фесто“ р-н. “Младост” – гр. София, „Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи“ с. Гурмазово, общ. Божурище, „Производствено хале” на “Kроношпан” ООД, гр.Велико Търново, “Хале за логистика на фирма “Хамбергер България”ЕООД, гр. Севлиево”, Метростанция 14, III-ти Метродиаметър, р-н „Красно Село, Цех за производство – сглобяване на електронни баласти (дросели) в поземлен имот № 73242.225.872 по Кадастрална карта на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив , Воден цикъл на гр. Ямбол, “Логистичен център Лидл”, с. Кабиле, “Автоматизиран и механизиран склад за материали от текстилната промишленост на „Е. Миролио“ ЕАД, Полигон Ново Село, Предприятие за асемблиране (сгобяване) на кабелни инсталации за автомобили Язаки, “База на фирма Козлoдуй – гр. Бургас, „Производствен комплекс на „Липхер““ гр. Пловдив; Бетонови пробни тела на обекти: Българска Банка за развитие гр. София и Офис сграда „BREF”, ОБСЛУЖВАНЕ И ТП, КВ.2, М.”МАЛИНОВА ДОЛИНА – ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”, Р-Н ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, IMI” -гр. Ботевград  Административнобитова сграда Етап 2А”, „Развоен център – лаборатории, производство, работилници, складови и административни сгради с обслужващи помещения” в УПИ VI-000273, индустриална и бизнесн зона,кв12,м.”Спорното“,с.Гурмазово,общ. Божурище, „Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз“ – LIEBHER, с. Бенковски, обл. Пловдив, “Склад за търговия на едро в ПИ 145054, местност Клена в землището на гр. Лясковец”, етап II, Нов автоматизиран склад на Балканфарма Дупница” АД със система за управление (WMS), находящ се на адрес: гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №3, „Склад за сондажни машини и материали”, гр. Асеновград, „ЛОГИСТИЧЕН СKЛАД (с офиси) – ФАЗА 1, СГРАДА 1 в „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – СОФИЯ ИЗТОК” в УПИ XXVI, кв.80, с. гара Елин Пелин”, „Логистични складови сгради № 1, 2, 2а, 3, 4- хале 1, гр. София, район Панчарево, с. Лозен, ПИ №3342″, Разширение на съществуващо депо (Хвостохранилище) за фаялитов отпадък в “Аурубис България”  гр. Пирдоп,  Разширение на съществуващите съоръжения за поддръжка и ремонт на самолети на Луфтханза Техник София, “Логистична база с административна част и подземен паркинг на “ДиЕйчЕл Експрес БЪЛГАРИЯ“ , “Складово-логистична база, паркинг, кабина за охрана, дизел генератор, резервоар  за противопожарни нужди, УПИ I-5,18,54,55,кв.11, по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин – Етапно строителство“, „ Цех за безвредни производствени дейности и печат за рекламни материали, административни търговски и обслужващи сгради, гр.Сливница,“ Метростанция № 12“ и много др.