Лаборатория

Целите на ИСЛ при „Стройконтрол СП“ ООД са да отговаря с високо качество на изискванията на своите клиенти, като се стреми да обезпечава работата с бързо изпълнение при  приемане и изпълнение на заявките.

Строителната лаборатория разполага с необходимото лабораторно оборудване преминало през необходимият метрологичен контрол, чрез акредитирана лаборатория за калибриране.

На основание на записите в техническата документация оценяваме конкретната обстановка за обекта и консултираме строителите по следните организационно-технически въпроси, обосновани с лабораторни изпитвания, за следното:

„Стройконтрол СП“ ООД има право да извършва изпитвания и измервания и да издава протоколи с доказателствена сила за:

Както и да взима проби (извадки) от

Изпитванията в строителната лаборатория се извършват максимално бързо, в зависимост от необходимото технологично време за всеки вид изпитване. Лабораторията осъществява своята дейност на територията на цяла България при вземане на бетонови пробни тела; Представителни проби от добавъчни материали от отделните кариери, както и представителни проби от взаимствани изкопи за доказване физико-механичните им показатели. В строителна лаборатория „Стройконтрол СП“ ООД се изготвят рецепти за бетон, извършва се контрол на якостни показатели на бетонови пробни тела, както и всички изпитвания от взетите представителни проби от кариери и обекти, включени в заповедта за акредитация от БСА.

Запитване

Изпрати запитване

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!